Խճանկար՝ Նշմար

2017 Հոկտեմբերի 29,30 եւ 31-ին, , Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Խորհրդարանը աւարտեց իր պաշտոնական 5-րդ նստաշրջանի աշխատանքերը մեծ հաջողութեամբ: նստաշրջանի աշխատանքերը տեղի ունեցան Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Երեւանի կեդրոնին մեծ սրահին մէչ:Աշխարհասփիւռ Հայկական օճախներու շարք մը ներկայացուցիչներու եւ մանաւանդ Արեւմտեան Հայաստանի տարածքներուն մէջ ապրող մեր հայրենակիցներու հատուկ ուղերցներով մասնակցութիւնը, նաեւ  Արեւմտեան Հայաստանի եւ տարածաշրջանի բնիկ ժողովուրդներու,  եւ տարբեր ազգերու դիտորդներուն ներկայութիւնը նստաշրջանի իւրահատկութեան բացառիկ ցուցանիշը մը դարձաննկատի ունենալով ներկայ ժամանակներուն տարածաշրջանին մէջ  տեղի ունեցող անցնումային եւ ճակատագրական  անձուդարցերը:  (5-րդ նստաշրջանի  մանրամասնու-թիւնները - էջ 2 եւ 3)

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅՍՏԱՆ

Թիւ 6 , Նոյեմբեր 1, 2017 - Կարին - Արեւմտեան Հայաստան 

www.warmeniagov.com - mfa@warmeniagov.com

Արեւմտեան Հայաստանի Կառավարութեան Պաշտօնաթերթ​

​Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Խորհրդարանը (Ազգային Ժողովը) կ՛աւարտէ իր 5-րդ նստշրջանի աշխատանքները  29-31/10/2017

4 Օգոստոս 2017-ին, Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան՝ Երեւանի կեդրոնին մամլոյ սուլիսերու դահլիճին մէչ տեղի ունեցաւ «ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀՌՉԱԿԱԳՐԻ» հանդիսաւոր ըներցումը,  Կիլիկիոյ Հայերու Ազգային Խորհուրդի պաշտոնական խոսնակ՝ Վազգեն Սիսլեանի կողմէ:​ (Հռչակագրի ամփողջական նիւթը - էջ 6)

​ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԽՈՍՆԱԿ՝ 

ՎԱԶԳԵՆ ՍԻՍԼԵԱՆ

13 Յունուար 2018

18 Յունուար 2018

GOVERNMENT OF 

Ռանտա Քասսիս, Ասթանայի հարթակի նախագահ եւ Արեւմտեան Հայաստանի ազգային խորհուրդի նախագահ՝ Արմենակ Աբրահամեանի հանդիպումը Փարիզի մէջ:   (ամփողջական հոդուածը  Ֆրանսերենով- էջ 4)

Western Armenia 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 29 Յունուար 2018

ՏԱՐԱՏՆԿԵԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

​Հայկական-Սիրիական

քաղաքական հարաբերութիւնները, 
ի՞նչ հեռանկարներով