18 Յունուար 2018

Խճանկար՝ Նշմար

13 Յունուար 2018

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ՈՒՂՈՒԱԾ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՎՐԴԻՆ

ՏՐԱՊԻԶՈՆ  -  TRABIZOND

PETITION

SUPPORT YOUR NATIONAL
TEAM 2018

ԱՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

WA CITIZENSHIP APPLICATION FORM

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 

ԵՂԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ - Պէյրութ 19 Յունուար 2018

Մշակութային ցեղասպանություն հայ ազգի ցեղասպանությունից հետո․ Հայկական հուշարձանները ոչնչացնելու թուրքական քաղաքականությունը

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ 

Արեւմտեան Հայաստանի մտաւորական`

Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի ուղերցը

 (Խորհրդարանի) 5-րդ նստաշրջան

Ներկայ էին Պէյրութի հայ մտաւորականներ, ազգային եւ հասարակական գործիչներ, արւեստագետներ եւ մանաւանդ զգալի էր բարձրագոյն ուսմունքի երիտասարդութեան ներկայութիւնը: Ելոյթին յաջորդեց խորքային, բազմակողմանի  եւ կառուցողական քննարկումներ ներկաներուն եւ Պրն. Աբրահամեանի միջեւ: /Տեսանիւթը  այստեղ/

ARMENIANS OF WESTERN ARMENIA 

07 Փետրուար 2018

«Արևմտեան Հայաստանի մէջ ապրող Հայերը և Արևմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւնը»

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 29 Յունուար 2018

29-31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2017


ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՒԱԿԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐԻ
ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄԸ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 27,  2017

PRIME MINISTER OF WESTERN ARMENIA KARNIG SARKISSIAN:

All citizens of present "Turkey" holding the code (2) in their National Number (i.e. Armenian origins) are intitled to receive the full citizenship of the internationaly recognized (in 19 January 1920) Republic of Western Armenia (State of Armenia).  

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

​ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

MANIFESTO TO THE ATTENTION OF ARMENIANS

ՍԱՄՈՒԷԼ ՀԱՆԹԻՆԿԹԸՆ
Իր “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” խորագրեալ գիրքին մէջ, Թուրքիան բնութագրած է որպէս “torn country” (պատառոտած երկիր), իր բնակչութեան միատարր չըլլալուն հետեւանքով եւ տիրող թուրքերուն բնիկ չըլլալուն պատճառով։

Բոլոր տարատնկեալ՝ ուրիշ ժողովուրդներու հայրենիքին մէջ, եւ անոնց գանկերուն վրայ տնկուած պետութիւնները, ինչպէս Թուրքիան, ԱՄՆ-ը եւ Իսրայէլը ունին ինքնութեան սուր տագնապ մը։ Այս խճանկարային նշմարը կը կեդրոնանայ՝ Թուրքիոյ ինքնութեան տագնապին վրայ։

Ք. ՄԱՐՔՍ ԵՒ Ֆ. ԷՆԿԵԼՍ
Իրենց ամբողջական ԵՐԿԵՐուն 9-րդ հատորին, 6-րդ էջին վրայ կը գրեն. «Օսմանեան Կայսրութիւնը կը նմանի ժողովուրդներու մռայլ բանտի մը, տարբաղադրուած դիակի մը, որ թշնամական է ամէն յառաջդիմութեան հանդէպ։ Թուրք կառավարութեան կողմէ քաղաքակրթութեան առաջնորդող բոլոր փորձերը ենթարկուեցան թշուառական տապալումի»։ Այլ խօսքով՝ Թուրքիա մնաց բարբարոսութեան հանգրուանին վրայ…։

ՍԱՄՈՒԷԼ ՀԱՆԹԻՆԿԹԸՆ
Իր “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” խորագրեալ գիրքին մէջ, Թուրքիան բնութագրած է որպէս “torn country” (պատառոտած երկիր), իր բնակչութեան միատարր չըլլալուն հետեւանքով եւ տիրող թուրքերուն բնիկ չըլլալուն պատճառով։

ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ
Իր վերջին հրապարակագրութեան մէջ գրեց հետեւեալը. «Հայոց Ցեղասպանութիւնը Թուրքիոյ ինքնութեան կառոյցը ոչնչացնող պատմական փաստ է։ Անմիատարր Թուրքիոյ մէջ՝ հասարակական խաղաղութիւն չի կրնար հաստատուիլ, եթէ Թուրքիոյ իշխանութիւնները մերժեն առերեսուիլ սեփական պատմութեան հետ եւ չուզեն հիմնել դեմոկրատական եւ մարդու իրաւունքները յարգող համակարգ մը»։

«Հայերեն լեզուն եւ Արեւմտեան Հայաստանի թրքախօս Հայերու ինքնութեան հաստատումը»

Շաբաթ 21 Հոկտեմբեր 2017, երեկոյան ժամը 19:00-ին Պէյրութի Հայկազեան Համալսարանի սրահէն ներս տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ՝ Արմենակ Աբրահամեանի բովանդակալից ելոյթը «Արեւմտեան Հայաստանի իրաւական թղթածրարը այսօր» նիւթի մասին:  

Դու'ն ես տերը   -   THEY ARE YOURS
armenian media

MANIFESTE EN DIRECTION DES ARMÉNIENS

04 Փետրուար 2018

armenian intellectuals in diaspora
Քաջալերենք մեր ազգային հաւաքականը 2018

بيان إلى الشعب الأرمني

GOVERNMENT OF 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 29 Յունուար 2018

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԱՐՉԱՊԵՏ ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ: 

Ներկայ "Թուրքիոյ" բոլոր այն քաղաքացիները ովքեր կը կրեն տոմարային թիւ 2 ծածկանիշը՝ այսինքն ծագումով ՀԱՅ են, իրաւունք ունին ստանալու Արեւմտեան Հայաստանի՝ 19 Յունուար 1920-ին միջազգային ճանաչում ստացած «Հայաստան Պետութեան» լիարժեք քաղաքացիութիւնը:

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆ, Ագաթանգեղոսի փող. 2, Յարկ 3, Երեւան

«Աֆրինը և Արևմտեան Հայաստանը»

Հայկազեան Համալսարանէն՝

ՏԱՐԱՏՆԿԵԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքները չ՛ենք «պահանջեր», այլ  կ՛իրականացնենք անոնք:

Իրաւունքներու իրականացնումը կը կատարուի Արեւմտեան Հայաստանի պետական կառոյցներու մակարդակով

եւ ոչ համայնքային կամ կազմակերպութիւններու մակարդակով:

Western Armenia 

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

26 Փետրուար 2018

Քաղաքական Անդրադարձ. Աֆրինէն Անդին Անգարայի Թմբուկներուն Ձայները Չեն Լսուիր

Ա3ՆԹԱՊ  -  AYNTAB

Արմենակ Աբրահամեանը

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

BATI ERMENİSTAN BAŞBAKANI KARNİG SARKİSSIAN:
Kimlik numarasında kodu (2) olan yani Ermeni kökenli mevcut "Türkiye" vatandaşları, uluslararası kabul görmüş (19 Ocak 1920'de) Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin (Ermenistan Devleti) komple vatandaşlığına kavuşma hakkına sahiptir.


ՏԱՐԱՏՆԿԵԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

Սեբաստիա  -  SEPASTIA

ԿԱՐԻՆ (Էրզրում)   -  GARIN (Erzurum)

:رئيس وزراء أرمينيا الغربية ، كارنيك ساركيسيان
جميع مواطني "تركيا" الحالية، حاملي الرمز ٢ في رقمهم الوطني، أي ذوي الأصل الأرمني، لهم الحق الكامل في الحصول على جنسية دولة أرمينيا الغربية المعترف بها دوليا في 19 يناير 1920

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

Click here to see more