Բանախօսներ

ԱՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ ԱՐՄԵՆԱԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
ԱՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ՝  ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ


​ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԽՈՍՆԱԿ՝ 

ՎԱԶԳԵՆ ՍԻՍԼԵԱՆ

Արեւելեան լեգէոնի կազմութեան Հարիւրամեակ

Mr. Arménag APRAHAMIAN,

Président, Head of the delegation of The National Council of Western Armenia 
Representatives of the National Council of Western Armenia

Mrs. Lydia MARGOSSIAN, Miss. Rena AVETISYAN, Mrs. Violetta AGAÏAN 
Mr. Simon DARONIAN, Mr. Robert HOUGASSIAN, Mrs.  Liana MARKOSYAN 

Guests speeches

and leader of "Yergir Dzirani" party 

INTERVENTION DE MONSIEUR ARMÉNAG APRAHAMIAN,
 PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE OCCIDENTALE
27.04.2017

Այդպէս ալ 1919-ին առանձ Արեւմտեան Հայաստանի իսկական ղեկավարներուն (Պողոս Նուպար, Զօր. Անդրա-նիկ,...) «Արեւմտահայերու Բ. համագումար» կեղծելով ԹՈՒՂԹԻ ՎՐԱՅ ստեղծեցին, իրականութենէն լրիւ անջատ-ուած կառավարութիւն մը: Նոյնը կընեն այսօր Արեւմտեան Հայաստանի ժողովուրդի իրաւունքներուն դավաճան-ները, շրջանը մեկ ստեղծելով ԹՈՒՂԹԷ «Դոն Կիխոտ»-ական կառավարութիւններ:

THE SPEECH OF THE FORMER PRIME MINISTER,
MR. DIKRAN PASHABEZYAN
​27.04.2017

Vazgen Sisilian, ASALA veteran

Բանախօս
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ՝ ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԼԵԳԷՈՆԻ ՀԱՅ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒՆ՝

ՈՐՈՆՔ ԻՆԿԱՆ ՊԱՏՈՒՈՅ ԴԱՇՏԻՆ

OFFICIAL ARCHIVE - events

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ ` ԳԱՌՆԻԿ  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

1927-ին դաշնակցութիւնը Սեւրի դաշնագրով Հայերու ստացած իրաւունքները չեղեալ համարեցին եւ այդ իրաւունքները զիջեցան քիւրտերուն (կարդալ փաստը, Art 2-B): Նոյն քաղաքական դիրքորոշումով 24.06.2016-ին ազգի դավաճանները դեմ կանգնեցան Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան կողմէ՝ Սեւրի դաշնագրի վաւերացումին: 

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿԱԳՐԻ 97-ՐՈՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁ

100 ԱՄԵԱԿ
ՀԱՅ ԼԵԳԻՈՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2,  1916 - 2016

Armenian architecture studies 

December 16-18, 2016

​​ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝
ԻՆՉՈ՞Ւ  Չ'ՎԱՒԵՐԱՑՈՒԵՑԱՒ ՍԵՒՐԸ  ԵՒ ԻՆՇՈ՞Ւ  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ  
ԶԱՅՆ  ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՑ 24.06.2016-ԻՆ

Samvel Karapetyan 

100 ԱՄԵԱԿ
ՀԱՅ ԼԵԳԻՈՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 
ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ  2,  1916 - 2016

Zaruhi Postanjyan, MP in RA 

10.08.2017

տեղի ունեցաւ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 10 ՕԳՈՍՏՈՍ 2017 ժամը 19:30-ին  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆ
Ագաթանգեղոսի փող. 2, Յարկ 4, Երեւան

Interventions of Mrs. Lydia Margossian, member of delegation of The National Assembly of Western Armenia, during the 10th session of the Expert Mechanism of Indigenous Peoples. UN Geneva.

December 2, 2016

Intervention de Mr. Armenag Aprahamian, Le President du Conseil National de l'Arménie Occidentale relativement à la problématique de l'occupation de l'Arménie Occidentale par la Turquie. ONU Genève juillet  13, 2017

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ 04 ՕԳՈՍՏՈՍ 2017 Արեւմտեան Հայաստանի Երեւանի Կեդրոնին մէջ

THE SPEECH OF THE PRIME MINISTER & MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS,
MR. KARNIG SARKISSIAN
​27.04.2017

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ ` ԱՐՄԵՆԱԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԻ ՄԱՍԻՆ

21 ՅՈՒԼԻՍ 2017

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի)
4-րդ նստաշրջան  - ԵՐԵՒԱՆ 16-18.12.2018 թ.

10-14.07.2017, The official delegation of Western Armenia during the 10th session

of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples

conference on the rights of cilicia armenians