​​ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝
ԻՆՉՈ՞Ւ  Չ'ՎԱՒԵՐԱՑՈՒԵՑԱՒ ՍԵՒՐԸ  ԵՒ ԻՆՇՈ՞Ւ  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ  
ԶԱՅՆ  ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՑ 24.06.2016-ԻՆ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝
ՈՒԻԼՍՈՆԻ ԻՐԱՒՐԱՐ ՎՃԻՌԸ ԱՅՍՕՐ


Տեղի ունեցաւ Չորեքշաբթի 22 Նոյեմբեր 2017 ժամը 18:30-ին
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆ
Ագաթանգեղոսի փող. 2, Յարկ 4, Երեւան
info@warmeniagov.com

22 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 1920-2017

10.08.2017

1927-ին դաշնակցութիւնը Սեւրի դաշնագրով Հայերու ստացած իրաւունքները չեղեալ համարեցին եւ այդ իրաւունքները զիջեցան քիւրտերուն (կարդալ փաստը, Art 2-B): Նոյն քաղաքական դիրքորոշումով 24.06.2016-ին ազգի դավաճանները դեմ կանգնեցան Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութեան կողմէ՝ Սեւրի դաշնագրի վաւերացումին: 

conference on the rights of cilicia armenians

Բանախօս
ԱՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ՝  ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԼԻԲԱՆԱՄԻ ԿԵԴՐՈՆ
Մեթր Գասպար Տէրտէրեան-ի ելոյթը

25.11.2017-ի միջոցառումին

ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՒ 04 ՕԳՈՍՏՈՍ 2017 Արեւմտեան Հայաստանի Երեւանի Կեդրոնին մէջ

Այդպէս ալ 1919-ին առանձ Արեւմտեան Հայաստանի իսկական ղեկավարներուն (Պողոս Նուպար, Զօր. Անդրա-նիկ,...) «Արեւմտահայերու Բ. համագումար» կեղծելով ԹՈՒՂԹԻ ՎՐԱՅ ստեղծեցին, իրականութենէն լրիւ անջատ-ուած կառավարութիւն մը: Նոյնը կընեն այսօր Արեւմտեան Հայաստանի ժողովուրդի իրաւունքներուն դավաճան-ները, շրջանը մեկ ստեղծելով ԹՈՒՂԹԷ «Դոն Կիխոտ»-ական կառավարութիւններ:

Բանախօսներ

ԱՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀ՝ ԱՐՄԵՆԱԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ
ԱՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏ՝  ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ


​ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՀՌՉԱԿԱԳԻՐԸ

ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԽՈՍՆԱԿ՝ 

ՎԱԶԳԵՆ ՍԻՍԼԵԱՆ

Արեւելեան լեգէոնի կազմութեան Հարիւրամեակ

Խճանկար՝ Նշմար

Western Armenia 

13 Յունուար 2018

ՏԱՐԱՏՆԿԵԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

տեղի ունեցաւ ՀԻՆԳՇԱԲԹԻ 10 ՕԳՈՍՏՈՍ 2017 ժամը 19:30-ին  ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆ
Ագաթանգեղոսի փող. 2, Յարկ 4, Երեւան

OFFICIAL ARCHIVE - events

ԵՒ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒ ՈՐՊԷՍ ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՒՎՈՒՐԴ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ

Պատմաբան՝ Վահէ Լորենց

ԱՄՆ ՆԱԽԱԳԱՀ ՈՒԻԼՍՆԻ ԻՐԱՒԱՐԱՐ ՎՃԻՌԻ 97 ՏԱՐԵԴԱՐՁԻ ԱՌԹԻՒ

ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
ԿԻԼԻԿԻՈՅ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿԱԳՐԻ 97-ՐՈՐԴ ՏԱՐԵԴԱՐՁ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆ, Ագաթանգեղոսի փող. 2, Յարկ 4, Երեւան

ԲԱՆԱԽՕՍ` Պրոֆեսոր ԼԵՒՈՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԵԱՆ

18 Յունուար 2018

GOVERNMENT OF 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 29 Յունուար 2018

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահ ` ԱՐՄԵՆԱԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Բանախօս
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ

ՎԱՐՉԱՊԵՏ՝ ԳԱՌՆԻԿ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԻ ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԼԵԳԷՈՆԻ ՀԱՅ ԿԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒՆ՝ ՈՐՈՆՔ ԻՆԿԱՆ ՊԱՏՈՒՈՅ ԴԱՇՏԻՆ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՀԱՅՈՑ ԻՆՔՆՈՐՈՇՄԱՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԻ ՄԱՍԻՆ

21 ՅՈՒԼԻՍ 2017

Հայագիտական Ասուլիսներ

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ, ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ 

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ ` ԳԱՌՆԻԿ  ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ