Գերսամ Ահարոնեանի ծննդեան 100-ամեակին առիթով, երբ վերստին մտածումը ունեցանք մօտենալու անոր կոթողային գործին՝ «Յուշամատեան Մեծ Եղեռնի 1915-1965» (Պէյրութ, 1965) եւ կարդացինք՝ մասնաւորաբար Ահարոնեանի սեփական ստորագրութիւնը կրող էջերը, հոգեմտաւոր մեծ գոհունակութիւն ունեցանք՝ ի մասնաւորի, կարդալով հետեւեալ երկու մարգարէաշունչ եւ ժամանակակից հնչող պարբերութիւնները, որոնք ուզեցինք ընդգծել եւ յանձնել հանրային կարծիքի ուշադրութեան՝ յատկապէս, մեր նոր սերունդի քաղաքական մտածողութիւն ունեցող, գործունեայ եւ ճշմարտապէս հայրենասէր, գիտակից եւ յեղափոխական միտքի տէր ուժերուն։Մարգարէաշունչ առաջին պարբերութիւնը կը խօսի միջազգային յարաբերութիւններու ապագային մասին եւ կ’ըսէ հետեւեալը.  
«Մոսկուա եւ Ուաշինկթըն քայլ առ քայլ, դանդաղօրէն, բայց որոշապէս պիտի իրագործեն “accommodation” մը ... >>>>>>>>

Armenians along the Silk Road

FROM ARMENIANS TO HUMANITY THROUGH MILLENNIUMS

ՄԵԹՐ  ԳԱՍՊԱՐ  ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

Societies of Armenians of Western Armenia all over the world

SECTION UNDER CONSTRUCTION

A TRADITION WE PROMISE TO KEEP GOING ​FOR ETERNITY

Գ. ԱՀԱՐՈՆԵԱՆԻ «ՄԵԾ ԵՐԱԶ»ԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՊԱ՞ՀՆ Է ԵԿԱԾ

DIASPORA armenians 

WE ARE THE CHANGE WE WANT TO SEE, WE ARE ARMENIANS