ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԵՐ ՔԱՂԱՔՆԵՐԸ

OUR CITIES OF WESTERN ARMENIA

ԱՆԻ՝ Միջնադարեան

Հայաստանի

մայրաքաղաք 

Դու՛ն ես տերը

ԴԵՐՍԻՄ - DERSIM

Հայկական Գամփռ - Armenian Gampr

Հիւսիսային Արցախ

Թուրքերու կողմէ գրաւեալ Արեւմտեան Հայաստանը

ՎԱՆ - VAN

Մեծ Հայքի աղբյուրները, մաս Ա

ՄՈՒՇ - MOUSH

Անի

Մեծ Հայքի աղբյուրները, մաս Բ

 ԱՆԾԱՆՈԹ ՀԱՅԱՍՏԱՆ -UNKNOWN ARMENIA 

Ինչպես վերծանել հայկական ծածկագրեը - Deciphering Armenian 

ԿԱՐԻՆ (Էրզրում)   -  GARIN (Erzurum)

ՏՐԱՊԻԶՈՆ  -  TRABIZOND

Սևանի Նավագնացութիւն - Navigation Sevan 

ԱՏԱՆԱ (ԿԻԼԻԿԻԱ) - ADANA (CILICIA)

Գարիպեան ծովի ծովահայեր - Armenians of the Caribbean

Հայ Ռազմիկներ - Armenian Warriors

Համշենն ու համշենահայերը
Ներկայացնում են

համշենցի մտավորականները

They ARE YOURS

Հայաստանի առեղծվածները - մետաղյա առարկաներ

Օձեր և մարդիք - Snakes and humans

Հղում ՀՀ Սփյուռքի նախարարության հետեւյալ կայքից՝ 

https://news.am/arm/news/190739.html    (24/01/2014)