Western Armenia 

GOVERNMENT OF 

13 Յունուար 2018

Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքները

Միացեալ  Ազգերու  Կազմակերպութիւն (ՄԱԿ)
Հռչակագիր`
Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքները

​(PDF)

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՊԱՏԳԱՄԱՒՈՐՆԵՐՈՒ ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆ
Հ Ռ Չ Ա Կ Ա Գ Ի Ր Ը
ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ  20/01.2007

​(PDF)

փաստաթուղթեր