Western Armenia 

DEDICATED TO DIASPORA ARMENIANS EVERY WEDNESDAY AND SATURDAY

2018-ը և Արեւմտեան Հայաստանը

Ուղուած է տարագիր Հայութեան՝ ամէն Չորեքշաբթի եւ Շաբաթ 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական հեռուստացոյցով

23 Դեկտեմբեր 2017

18 Նոյեմբեր 2017

13 Դեկտեմբեր 2017

2 Դեկտեմբեր 2017

6 Դեկտեմբեր 2017

16 Դեկտեմբեր 2017

Միջին արեւելքի վերջին անցուդարձերու մասին

22 Նոյեմբեր 2017

15 Նոյեմբեր 2017

Ռուսաստանի դեկրետի մասին

18 Յունուար 2018

GOVERNMENT OF 

ՏԱՐԱՏՆԿԵԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՆՈՐ ՏԱՐՈՒԱ ՈՒՂԵՐՁԸ

09 Դեկտեմբեր 2017

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

29 Նոյեմբեր 2017

THE VOICE OF THE GOVERNMENT

13 Յունուար 2018

Արեւմտեան Հայաստանի Մշակոյթը եւ Բնիկութիւնը

Խճանկար՝ Նշմար

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 29 Յունուար 2018

13 Յունուար 2018

OF WESTERN ARMENIA

30 Դեկտեմբեր 2017

«Համահայկական, Համազգային.., եւայլն» ծրագրերու մասին