DEDICATED TO DIASPORA ARMENIANS EVERY WEDNESDAY AND SATURDAY

Ուղուած է տարագիր Հայութեան՝ ամէն Չորեքշաբթի եւ Շաբաթ 
Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան պաշտօնական հեռուստացոյցով

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ 

«Համահայկական, Համազգային.., եւայլն» ծրագրերու մասին

18 Նոյեմբեր 2017

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

29 Նոյեմբեր 2017

THE VOICE OF THE GOVERNMENT

22 Նոյեմբեր 2017

Արեւմտեան Հայաստանի Մշակոյթը եւ Բնիկութիւնը

OF WESTERN ARMENIA

09 Դեկտեմբեր 2017

13 Դեկտեմբեր 2017

2 Դեկտեմբեր 2017

6 Դեկտեմբեր 2017

16 Դեկտեմբեր 2017

Միջին արեւելքի վերջին անցուդարձերու մասին

15 Նոյեմբեր 2017