Western Armenia 

GOVERNMENT OF 

13 Յունուար 2018

Սեբաստիա  -  SEPASTIA

ԿԱՐԻՆ (Էրզրում)   -  GARIN (Erzurum)

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

Ա3ՆԹԱՊ  -  AYNTAB

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆ, Ագաթանգեղոսի փող. 2, Յարկ 3, Երեւան

«Աֆրինը և Արևմտեան Հայաստանը»

07 Փետրուար 2018

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ARMENIANS OF WESTERN ARMENIA 

Խճանկար՝ Նշմար

Click here to see more

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

26 Փետրուար 2018

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՈՂՋ է'

ՏՐԱՊԻԶՈՆ  -  TRABIZOND

29-31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2017

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՒԱԿԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐԻ
ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄԸ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 27,  2017
SUPPORT YOUR NATIONAL
TEAM 2018

ԱՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

WA CITIZENSHIP APPLICATION FORM

«Հայերեն լեզուն եւ Արեւմտեան Հայաստանի թրքախօս Հայերու ինքնութեան հաստատումը»

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 

Ի՞նչ համազգային՝

երբ հազիւ ազգայինը...!

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

​ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Պաշտօնական Հաղորդագրութիւն

​Ուղուած Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքական եւ Ժողովրդական դաշտի բոլոր ազդեցիկ ուժերուն

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 29 Յունուար 2018

Արեւմտեան Հայաստանի մտաւորական`

Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի ուղերցը

ՍԱՄՈՒԷԼ ՀԱՆԹԻՆԿԹԸՆ
Իր “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” խորագրեալ գիրքին մէջ, Թուրքիան բնութագրած է որպէս “torn country” (պատառոտած երկիր), իր բնակչութեան միատարր չըլլալուն հետեւանքով եւ տիրող թուրքերուն բնիկ չըլլալուն պատճառով։

Բոլոր տարատնկեալ՝ ուրիշ ժողովուրդներու հայրենիքին մէջ, եւ անոնց գանկերուն վրայ տնկուած պետութիւնները, ինչպէս Թուրքիան, ԱՄՆ-ը եւ Իսրայէլը ունին ինքնութեան սուր տագնապ մը։ Այս խճանկարային նշմարը կը կեդրոնանայ՝ Թուրքիոյ ինքնութեան տագնապին վրայ։

Ք. ՄԱՐՔՍ ԵՒ Ֆ. ԷՆԿԵԼՍ
Իրենց ամբողջական ԵՐԿԵՐուն 9-րդ հատորին, 6-րդ էջին վրայ կը գրեն. «Օսմանեան Կայսրութիւնը կը նմանի ժողովուրդներու մռայլ բանտի մը, տարբաղադրուած դիակի մը, որ թշնամական է ամէն յառաջդիմութեան հանդէպ։ Թուրք կառավարութեան կողմէ քաղաքակրթութեան առաջնորդող բոլոր փորձերը ենթարկուեցան թշուառական տապալումի»։ Այլ խօսքով՝ Թուրքիա մնաց բարբարոսութեան հանգրուանին վրայ…։

ՍԱՄՈՒԷԼ ՀԱՆԹԻՆԿԹԸՆ
Իր “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” խորագրեալ գիրքին մէջ, Թուրքիան բնութագրած է որպէս “torn country” (պատառոտած երկիր), իր բնակչութեան միատարր չըլլալուն հետեւանքով եւ տիրող թուրքերուն բնիկ չըլլալուն պատճառով։

ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ
Իր վերջին հրապարակագրութեան մէջ գրեց հետեւեալը. «Հայոց Ցեղասպանութիւնը Թուրքիոյ ինքնութեան կառոյցը ոչնչացնող պատմական փաստ է։ Անմիատարր Թուրքիոյ մէջ՝ հասարակական խաղաղութիւն չի կրնար հաստատուիլ, եթէ Թուրքիոյ իշխանութիւնները մերժեն առերեսուիլ սեփական պատմութեան հետ եւ չուզեն հիմնել դեմոկրատական եւ մարդու իրաւունքները յարգող համակարգ մը»։

Դու'ն ես տերը   -   THEY ARE YOURS
armenian media

04 Փետրուար 2018

armenian intellectuals in diaspora

«Արևմտեան Հայաստանի մէջ ապրող Հայերը և Արևմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւնը»

5 Մայիս 2018

Քաջալերենք մեր ազգային հաւաքականը 2018

ՏԱՐԱՏՆԿԵԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

 (Խորհրդարանի) 5-րդ նստաշրջան