Western Armenia 

GOVERNMENT OF 

13 Յունուար 2018

Սեբաստիա  -  SEPASTIA

ԿԱՐԻՆ (Էրզրում)   -  GARIN (Erzurum)

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

26 Փետրուար 2018

Ա3ՆԹԱՊ  -  AYNTAB

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆ, Ագաթանգեղոսի փող. 2, Յարկ 3, Երեւան

«Աֆրինը և Արևմտեան Հայաստանը»

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ARMENIANS OF WESTERN ARMENIA 

07 Փետրուար 2018

Խճանկար՝ Նշմար

«Արևմտեան Հայաստանի մէջ ապրող Հայերը և Արևմտեան Հայաստանի քաղաքացիութիւնը»

Click here to see more

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

PRIME MINISTER OF WESTERN ARMENIA, KARNIG SARKISSIAN: "TURKISH PRIME MINISTER'S ATTEMPTS TO LEGITIMATE THE TURKISH OCCUPATION OF WESTERN ARMENIA THROUGH BILATERAL TALKS WITH REPUBLIC OF ARMENIA, IS NOTHING BUT A WISHFUL THINKING".

ՏՐԱՊԻԶՈՆ  -  TRABIZOND

29-31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2017


ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՒԱԿԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐԻ
ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄԸ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 27,  2017
SUPPORT YOUR NATIONAL
TEAM 2018

ԱՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

WA CITIZENSHIP APPLICATION FORM

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 

Մշակութային ցեղասպանություն հայ ազգի ցեղասպանությունից հետո․ Հայկական հուշարձանները ոչնչացնելու թուրքական քաղաքականությունը

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

​ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

Պաշտօնական Հաղորդագրութիւն

​Ուղուած Հայաստանի Հանրապետութեան քաղաքական եւ Ժողովրդական դաշտի բոլոր ազդեցիկ ուժերուն

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 29 Յունուար 2018

Արեւմտեան Հայաստանի մտաւորական`

Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի ուղերցը

ՍԱՄՈՒԷԼ ՀԱՆԹԻՆԿԹԸՆ
Իր “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” խորագրեալ գիրքին մէջ, Թուրքիան բնութագրած է որպէս “torn country” (պատառոտած երկիր), իր բնակչութեան միատարր չըլլալուն հետեւանքով եւ տիրող թուրքերուն բնիկ չըլլալուն պատճառով։

Բոլոր տարատնկեալ՝ ուրիշ ժողովուրդներու հայրենիքին մէջ, եւ անոնց գանկերուն վրայ տնկուած պետութիւնները, ինչպէս Թուրքիան, ԱՄՆ-ը եւ Իսրայէլը ունին ինքնութեան սուր տագնապ մը։ Այս խճանկարային նշմարը կը կեդրոնանայ՝ Թուրքիոյ ինքնութեան տագնապին վրայ։

Ք. ՄԱՐՔՍ ԵՒ Ֆ. ԷՆԿԵԼՍ
Իրենց ամբողջական ԵՐԿԵՐուն 9-րդ հատորին, 6-րդ էջին վրայ կը գրեն. «Օսմանեան Կայսրութիւնը կը նմանի ժողովուրդներու մռայլ բանտի մը, տարբաղադրուած դիակի մը, որ թշնամական է ամէն յառաջդիմութեան հանդէպ։ Թուրք կառավարութեան կողմէ քաղաքակրթութեան առաջնորդող բոլոր փորձերը ենթարկուեցան թշուառական տապալումի»։ Այլ խօսքով՝ Թուրքիա մնաց բարբարոսութեան հանգրուանին վրայ…։

ՍԱՄՈՒԷԼ ՀԱՆԹԻՆԿԹԸՆ
Իր “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” խորագրեալ գիրքին մէջ, Թուրքիան բնութագրած է որպէս “torn country” (պատառոտած երկիր), իր բնակչութեան միատարր չըլլալուն հետեւանքով եւ տիրող թուրքերուն բնիկ չըլլալուն պատճառով։

ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ
Իր վերջին հրապարակագրութեան մէջ գրեց հետեւեալը. «Հայոց Ցեղասպանութիւնը Թուրքիոյ ինքնութեան կառոյցը ոչնչացնող պատմական փաստ է։ Անմիատարր Թուրքիոյ մէջ՝ հասարակական խաղաղութիւն չի կրնար հաստատուիլ, եթէ Թուրքիոյ իշխանութիւնները մերժեն առերեսուիլ սեփական պատմութեան հետ եւ չուզեն հիմնել դեմոկրատական եւ մարդու իրաւունքները յարգող համակարգ մը»։

«Հայերեն լեզուն եւ Արեւմտեան Հայաստանի թրքախօս Հայերու ինքնութեան հաստատումը»

Արեւմտեան Հայաստանի վարչապետ՝ Գառնիկ Սարգիսեան. «Թուրքիոյ վարչապետը երազանքներու մէջ կ՛ապրի՝ կարծելով որ Հայաստանի Հանրապետութեան հետ երկխօսութիւններով ան կը կարողանայ արդարացնել իր երկրի կողմէն Արեւմտեան Հայաստանի գրաւումը»:
Դու'ն ես տերը   -   THEY ARE YOURS
armenian media

04 Փետրուար 2018

armenian intellectuals in diaspora

5 Մայիս 2018

Քաջալերենք մեր ազգային հաւաքականը 2018

ՏԱՐԱՏՆԿԵԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

 (Խորհրդարանի) 5-րդ նստաշրջան