18 Յունուար 2018

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ARMENIANS OF WESTERN ARMENIA 

07 Փետրուար 2018

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 29 Յունուար 2018

Արմենակ Աբրահամեանը

Click here to see more

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

PETITION

29-31 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 2017

ՍԱՄՈՒԷԼ ՀԱՆԹԻՆԿԹԸՆ
Իր “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” խորագրեալ գիրքին մէջ, Թուրքիան բնութագրած է որպէս “torn country” (պատառոտած երկիր), իր բնակչութեան միատարր չըլլալուն հետեւանքով եւ տիրող թուրքերուն բնիկ չըլլալուն պատճառով։

Բոլոր տարատնկեալ՝ ուրիշ ժողովուրդներու հայրենիքին մէջ, եւ անոնց գանկերուն վրայ տնկուած պետութիւնները, ինչպէս Թուրքիան, ԱՄՆ-ը եւ Իսրայէլը ունին ինքնութեան սուր տագնապ մը։ Այս խճանկարային նշմարը կը կեդրոնանայ՝ Թուրքիոյ ինքնութեան տագնապին վրայ։

Ք. ՄԱՐՔՍ ԵՒ Ֆ. ԷՆԿԵԼՍ
Իրենց ամբողջական ԵՐԿԵՐուն 9-րդ հատորին, 6-րդ էջին վրայ կը գրեն. «Օսմանեան Կայսրութիւնը կը նմանի ժողովուրդներու մռայլ բանտի մը, տարբաղադրուած դիակի մը, որ թշնամական է ամէն յառաջդիմութեան հանդէպ։ Թուրք կառավարութեան կողմէ քաղաքակրթութեան առաջնորդող բոլոր փորձերը ենթարկուեցան թշուառական տապալումի»։ Այլ խօսքով՝ Թուրքիա մնաց բարբարոսութեան հանգրուանին վրայ…։

ՍԱՄՈՒԷԼ ՀԱՆԹԻՆԿԹԸՆ
Իր “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” խորագրեալ գիրքին մէջ, Թուրքիան բնութագրած է որպէս “torn country” (պատառոտած երկիր), իր բնակչութեան միատարր չըլլալուն հետեւանքով եւ տիրող թուրքերուն բնիկ չըլլալուն պատճառով։

ԹԱՆԵՐ ԱՔՉԱՄ
Իր վերջին հրապարակագրութեան մէջ գրեց հետեւեալը. «Հայոց Ցեղասպանութիւնը Թուրքիոյ ինքնութեան կառոյցը ոչնչացնող պատմական փաստ է։ Անմիատարր Թուրքիոյ մէջ՝ հասարակական խաղաղութիւն չի կրնար հաստատուիլ, եթէ Թուրքիոյ իշխանութիւնները մերժեն առերեսուիլ սեփական պատմութեան հետ եւ չուզեն հիմնել դեմոկրատական եւ մարդու իրաւունքները յարգող համակարգ մը»։

«Հայերեն լեզուն եւ Արեւմտեան Հայաստանի թրքախօս Հայերու ինքնութեան հաստատումը»

Շաբաթ 21 Հոկտեմբեր 2017, երեկոյան ժամը 19:00-ին Պէյրութի Հայկազեան Համալսարանի սրահէն ներս տեղի ունեցաւ Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային Խորհուրդի Նախագահ՝ Արմենակ Աբրահամեանի բովանդակալից ելոյթը «Արեւմտեան Հայաստանի իրաւական թղթածրարը այսօր» նիւթի մասին:  

MANIFESTE EN DIRECTION DES ARMÉNIENS

 (Խորհրդարանի) 5-րդ նստաշրջան

Ներկայ էին Պէյրութի հայ մտաւորականներ, ազգային եւ հասարակական գործիչներ, արւեստագետներ եւ մանաւանդ զգալի էր բարձրագոյն ուսմունքի երիտասարդութեան ներկայութիւնը: Ելոյթին յաջորդեց խորքային, բազմակողմանի  եւ կառուցողական քննարկումներ ներկաներուն եւ Պրն. Աբրահամեանի միջեւ: /Տեսանիւթը  այստեղ/

Խճանկար՝ Նշմար

Western Armenia 

GOVERNMENT OF 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ - Պէյրութ 29 Յունուար 2018

ՏԱՐԱՏՆԿԵԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

Սեբաստիա  -  SEPASTIA

ԿԱՐԻՆ (Էրզրում)   -  GARIN (Erzurum)

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՁԱՅՆԸ

Քաղաքական Անդրադարձ. Աֆրինէն Անդին Անգարայի Թմբուկներուն Ձայները Չեն Լսուիր

Ա3ՆԹԱՊ  -  AYNTAB

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆ, Ագաթանգեղոսի փող. 2, Յարկ 3, Երեւան

«Աֆրինը և Արևմտեան Հայաստանը»

Հայկազեան Համալսարանէն՝

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ ՈՒՂՈՒԱԾ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՎՐԴԻՆ

ՏՐԱՊԻԶՈՆ  -  TRABIZOND

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԻՐԱՒԱԿԱՆ ԹՂԹԱԾՐԱՐԻ
ԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ԿԵԴՐՈՆԻ ԲԱՑՈՒՄԸ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 27,  2017
SUPPORT YOUR NATIONAL
TEAM 2018

ԱՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՈՒԹԵԱՆ ԴԻՄՈՒՄ

WA CITIZENSHIP APPLICATION FORM

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Ազգային ժողովի 

ԵՂԻԱ ԹԱՇՃԵԱՆ - Պէյրութ 19 Յունուար 2018

Մշակութային ցեղասպանություն հայ ազգի ցեղասպանությունից հետո․ Հայկական հուշարձանները ոչնչացնելու թուրքական քաղաքականությունը

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

​ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹԻՒՆ

MANIFESTO TO THE ATTENTION OF ARMENIANS

ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ՀԱՅՈՒԹԻՒՆ 

Արեւմտեան Հայաստանի մտաւորական`

Մեթր Գասպար Տէրտէրեանի ուղերցը

ՏԱՐԱՏՆԿԵԱԼ ԹՈՒՐՔԻՈՅ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՏԱԳՆԱՊԸ

Դու'ն ես տերը   -   THEY ARE YOURS
armenian media

Արեւմտեան Հայաստանի իրաւունքները չ՛ենք «պահանջեր», այլ  կ՛իրականացնենք անոնք:

Իրաւունքներու իրականացնումը կը կատարուի Արեւմտեան Հայաստանի պետական կառոյցներու մակարդակով

եւ ոչ համայնքային կամ կազմակերպութիւններու մակարդակով:

04 Փետրուար 2018

armenian intellectuals in diaspora
Քաջալերենք մեր ազգային հաւաքականը 2018

بيان إلى الشعب الأرمني