FOR DONATIONS VISIT ONE OF


Interview with government of Western Armenia in regards to military, Ahikar Rashid Issa, Representant of the Indigenous peoples of Syria (Armenians, Assyrians, Syrians) Member of the Western Armenia National Council . 

Bedros Hajian: We have political prisoner in State of California we want to collect petitions, please share this video and inform others we need to collect petitions, second part of the interview with Karnig Sarkissian Prime Minister of Western Armenian Government, he explained the necessity of our struggle in liberating political prisoner out of US prison

ՄԵԹՐ   Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ
21 Յունիս 2017

Հայկական Անի քաղաքն այժմ գտնվում է Արևմտյան Հայաստանի կամ ժամանակակից Թուրքիայի տարածքում: Համանուն թագավորության մայրաքաղաքն այսօր, ցավոք, ավելի շուտ հայտնի է ոչ թե իր պատմությամբ, այլ ավերակներով: Հայերն այդպես էլ ասում են` Անիի ավերակները: >>>>>>>>>

Click here to see more

May 5, 2017

Guests speeches

and leader of "Yergir Dzirani" party 

INTERVENTION DE MONSIEUR ARMÉNAG APRAHAMIAN,
 PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE OCCIDENTALE
27.04.2017

Zaruhi Postanjyan, MP in RA 

Republic of Western Armenia Ministry Of Foreign Affairs

Mr. Karnig W. Sarkissian
The Prime Minister of the republic of western armenia
Free counters!

THE SPEECH OF THE PRIME MINISTER,
MR. DIKRAN PASHABEZYAN
​27.04.2017

Vazgen Sisilian, ASALA veteran

Ա3ՆԹԱՊ  -  AYNTAB

Պէյրութ, 10 Յուլիս 2017

Author: Osman Oguz -April 24, 2016

official

26 July, 2017

Samvel Karapetyan 

daily briefing

Republic of Western Armenia

Ministry Of Foreign Affairs

ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝
ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ՝ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌՆԱՇԽԱՐՀԻ ԵՒ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒ ՈՐՊԵՍ ԲՆԻԿ ԺՈՂՈՒՎՈՒՐԴԻ - ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԱՅԻՆ 

ՄԵԹՐ Գ. ՏԷՐՏԷՐԵԱՆ

10-14.07.2017, The official delegation of Western Armenia during the 10th session of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples

www.westernarmeniatv.com

Homeland

Mr. Arménag APRAHAMIAN,

Président, Head of the delegation of The National Council of Western Armenia 
Representatives of the National Council of Western Armenia

Mrs. Lydia MARGOSSIAN, Miss. Rena AVETISYAN, Mrs. Violetta AGAÏAN 
Mr. Simon DARONIAN, Mr. Robert HOUGASSIAN, Mrs.  Liana MARKOSYAN 

ՏՐԱՊԻԶՈՆ  -  TRABIZOND

Հայ մասնագետները վիրտուալ վերականգնում են Թուրքիայում գտնվող հայկական Անին

ARMENIANS ARE INDIGENOUS PEOPLE

IN THEIR OWN HOMELAND

AND HAVE ALL THE RIGHTS DEFINED IN THE UN DECLARATION

OF SEPTEMBER 13, 2007

Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետութեան Վարչապետ՝ Պարոն Գառնիկ Սարգիսեան

Բանախօս
Պրոֆ. ԼԵՒՈՆ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԵԱՆ
 

31/07/2017

Դու'ն ես տերը   -   THEY ARE YOURS

armenian intellectuals in diaspora

Armenian architecture studies 

May 17, 2017

THE SPEECH OF MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS,
MR. KARNIG SARKISSIAN
​27.04.2017

INTERVIEWS

Գիտաժողով` 

Արեւելեան Լեգիոնի կազմավորման 100 ամեակի առթիւ:

Գիտաժողովի նիւթն էր`
"ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԼԵԳԷՈՆԻ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԱՏԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐԵԱԼ"

Տեղի ունեցաւ Ուրբաթ 21 Յուլիս 2017-ին Արեւմտեան Հայաստանի Կեդրոնի մեծ դահլիճին մէջ, Երեւան: 
Գլխաւոր բանախոսն էր ԱՀՀ Նախագահ

Պարոն Արմենակ Աբրահամեանը, 
Ելոյթներ ունեցան նաեւ. ԱՀՀ Վարչապետ՝ Պարոն Գառնիկ Սարգիսեանը, Պարոն Վազգեն Սիսիլեանը, Պարոն Կարոյ Վարդանյանը եւ Տոկ. Թորոս Թորանեանը:

Գիտաժողովը հաստատեց Կիլիկիոյ Հայերու իրավունքներու պաշտպանութեան հրատապ կարեւորութիւնը եւ համապատասխան գործնական քայլեր կատարելու այժմէականութիւնը:

ԿԱՐԵԼԻ՞ Է ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՈՂ  ՆԿԱՏԵԼ՝
ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ

21.01.2017

Interventions of Mrs. Lydia Margossian, member of delegation of The National Assembly of Western Armenia, during the 10th session of the Expert Mechanism of Indigenous Peoples. UN Geneva.

Սեբաստիա  -  SEPASTIA

"...կը խոնարհինք Արմենակ Աբրահամեանի գլխաւորած այս Շարժումին 13-ամեայ երախտաշատ, լուռ ու մունջ, նուիրումով տարած աշխատանքին առջեւ։"

"...Մենք՝ վերացապաշտ մօտեցումով սպասեցինք երեսուն երկար տարիներ, որպէսզի ՏԱՀՔ-ը որդեգրուի համահայկականօրէն, ընդհանուրին կողմէ, եւ՝ տակաւին կը սպասենք։ Բայց այս Շարժումը՝ գործնապաշտ մօտեցումով, գործի ձեռնարկեց, սկսելով մասնաւորէն, ոչ ընդհանուրէն, եւ այդ մասնաւորը հասցուց 17,837 արեւմտահայու թիւին…։ "

ԿԱՐԻՆ (Էրզրում)   -  GARIN (Erzurum)

101 years ago nowadays, one way or another, they want to get rid of this geography, but there are indelible marks left in their surroundings; He traces, carries his memories to this day. It is still possible to chat with the rest of the Armenians, who build craftsmen and merchants in many cities, build mansions, facilities and roads, form the main lines of urbanism carried today, listen to the story of both once friendly relations and great pain. As long as you take a look around. You will definitely come close to you.​ >>>>>>>>>

"...եւ Միջազգային Հանրային Իրաւունքի նորմերուն համա-ձայն պահանջենք Արեւմտահայաստանի անկախութիւնը, շա-րունակելով եւ ամբողջացնելով Արմենակ Աբրահամեանի գլխաւորած նախաձեռնութեան ցարդ իրականա-ցուցած երախտաշատ աշխատանքը, բազմապատկելով անոր ցարդ հաւաքագրած 16,835 տարագիր արեւմտահայերու բանակը, եւ այդ նոր բազմապատիկ բանակին անունով նաեւ դիմենք՝ Գերմանիոյ, Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի պատաս-խանատուներուն, եւ ապա՝ միջազգային ատեաններուն…։"

Intervention de Mr. Armenag Aprahamian, Le President du Conseil National de l'Arménie Occidentale relativement à la problématique de l'occupation de l'Arménie Occidentale par la Turquie. ONU Genève juillet  13, 2017

www.western-armenia.eu

THE FOLLOWING OFFICIAL SITES

Armenian hostages of Antep

رئيس حكومة جمهورية أرمينيا الغربية
السيد كارنيك سركيسيان

Բնիկ ժողովուրդներու իրաւունքներու Հռչակագիրի` ՏԱՍՆԱՄԵԱԿ